Slagen och sparkad i Karlskoga

I Karlskoga misshandlades en man tidigt på Nyårsdagens morgon utanför Bråtens skola.

Han har blivit både slagen och sparkad och har förts i ambulans till Karlskoga lasarett med skador över stora delar av kroppen.

Sammanlagt har ett tiotal misshandlade personer förts till Karlskoga lasarett under natten och hälften av dem har behövts läggas in för observation.

Men enligt sjukhuset har det inte rört sig om några allvarligare skador i något av fallen.