Färre rymningar

Antalet rymningar från landets fängelser halverades nästan förra året. Från Kumlaanstalten, som finns med bland de fängelser med högsta säkerhetsklassningen, har ingen rymt under 2007.

Enligt Kriminialvården beror det minskade antalet rymningar på att narkotikamissbrukare oftare placeras på slutna anstalter numera. Dessutom förklarar Kriminalvården fjolårets siffror med att man fortsatt prioritera säkerhet, underrättelsearbete och att se till att fångarna sitter på rätt sorts fängelse.