Svårt att få jobb

Det är framför allt fördomar och låg utbildning som gör att somalierna har svårare än andra utrikesfödda att få jobb i Örebro. Det menar i alla fall somalierna själva. Mahdi Mohamud, somalier och utbildare på Språk och Framtid, tror att många somalier skulle klara sig bättre om de inte fick några bidrag.