Kritik av helikopterplatta vid USÖ

Universitetssjukhuset i Örebro får kritik av Luftfartsstyrelsen, efter en inspektion av helikopterflygplatsen vid sjukhuset. Luftfartsstyrelsen konstaterar en del avvikelser från säkerhetsbestämmelserna.

Bland annat följs inte standarden för brandövningar med den kommunala räddningstjänste på flygplatsen, flygplatskartan inte är uppdaterad och flodljusens placering gör att ljusen kan blända piloterna.

Men förutom de anmärkningar som rapporten innehåller, konstaterar Luftfartstyrelsen att flygplatsen i övrigt lever upp till de gällande bestämmelserna.