karlskoga

Får Centerns miljöpris

Centerpartiets miljöpris på 20 000 kronor gå i år till företaget Morphic som har sitt huvudkontor i Karlskoga.

Företaget jobbar med att ta fram miljövänliga energisystem, bland annat delar till vindkraftverk och bränsleceller.
I prisets motivering står bland annat att företagets verksamhet stämmer väl överens med centerpartiets miljöpolitik, och att företaget genom sin tillverkning bidrar till hållbar produktion av energi.