Luckor i beredskapen inför eventuell pandemi

Samhällets möjlighet att hantera en större influensaepedemi, en så kallad pandemi, är relativt god. Det framgår av en ny rapport från länsstyrelsen i Örebro. Men det finns luckor.

Pandemiutredningen som vi berättat om tidigare är nu klar. Den handlar om vad som händer om stora personalgrupper slås ut av sjukdom. Vilka konsekvenser får det för myndigheter, företag och organisationer?
Länsstyrelsens handläggare Claes Wahlberg tror att de flesta verksamheter kommer gå att hålla igång, även om det kräver extra ansträningar. Det finns yrkesstolthet och vi kommer gneta på, säger han.
Men det finns luckor. Bristen på lokförare är en sådan. Om många lokförare insjuknar så kommer transporter av både människor och gods att drabbas, vilket i sin tur drabbar andra verksamheter. I en tid när allt fler pendlar till sina jobb är kollektivtrafiken än mer viktig.
En annan del i samhället som kan vara i riskzonen vid en pandemi är kommunernas beslutsorganisation. Därför är det enligt Claes Wahlberg viktigt att kommunerna har en successionsordning om vem som får fatta beslut. Är alla ordinarie sjuka så måste det finnas en tydlig ordning för vem som tar över rätten att fatta beslut. Men tillägger Claes Wahlberg, kommunerna i Örebro län är medvetna om det här, och han tror att det kommer att fungera relativt bra även om länet drabbas av en pandemi.