ÖREBRO

Somalier känner sig diskriminerade

De muslimska somalier som bor i Örebro, känner sig diskriminerade av socialtjänsten i kommunen. Anledningen är att det ställs särskilda krav på muslimer som skiljer sig. Krav som inte sätts på andra grupper som skiljer sig.

Får man försörjningsstöd och är muslim i Örebro, räcker det inte att en skilsmässa är godkännd av tingsrätten, utan måste dessutom godkännas av en muslimsk imam.

Det här gör att somalierna upplever en negativ särbehandling, eftersom kristna som skiljer sig inte måste ha visa upp intyg från en präst eller pastor.

På socialförvaltningen väster i Örebro, tycker man däremot inte att det handlar om diskriminering.

Chefen där, Laila Johansson, hänvisar till en handbok som försörjningsstöd använder, där det står att skilsmässan, förutom att den ska vara klar i tingsrätten, också ska vara godkänd enligt utländsk lag eller an­nan kulturell eller religiös sedvänja.