ASKERSUND

Överklagar beslut om dröjsmålsavgift

Askersunds kommun överklagar ett beslut om att slippa betala en avgift på 80 000 kronor för att man inte fått fram ett särskilda boende till en kvinna i kommunen i tid. Socialnämnden i Askersund beslutade att kvinnan skulle få plats på ett särskilt boende. Men eftersom det tog tid innan kvinna fick sitt boende, dömde länsrätten ut en dröjsmålsavgift för kommunen på 80 000 kronor.

Askersunds kommun menar nu att det fanns särskilda omständigheter till att det dröjde, och att kvinnan ändå erbjudits hjälp under tiden. Därför vill de nu att Kammarrätten upphäver domen om straffavgift.

Det tog ett år från beslut om särskilt boende till det att kvinnan flyttade in i boendet.