Drog i Sverige och tradition i Somalia

Kat, Catha edulis, växer vilt eller odlas som buske främst i Jemen, Etiopien och Kenya. Färska skott och blad av växten tuggas, röks eller dricks som te. Koncentrationen av de rusgivande substanserna är låg, varför dagsdosen blir stor, cirka 200-400 gram/dag.

Kat är centralstimulerande och påminner i sitt rus mycket om amfetamin. Skadorna är också desamma. Ruset startar ofta med stillsam upprymdhet och en upplevelse av gott minne. Senare förändras ruset till inåtvändhet. Kat tuggas till stora kind-bollar, ofta i slutna grupper, där en sittning kan pågå 6-8 timmar.

Enligt svenska bedömare med kunskap om kat, är det framför allt somalier som använder drogen. I Somalia är kattuggandet en urgammal tradition som inte betraktas som något missbruk, och som inte är olagligt.

I Sverige har kat varit narkotikaklassat sedan 1989, medan exempelvis Storbritanien och Holland betraktar växten som livsmedel. De flesta svenska leveranserna kommer därifrån, med bil.

Eftersom kat är färskvara och måste förbrukas inom några få dagar för att ge önskad effekt, transporteras knippena i välorganiserade leveranser, invirade i bananblad eller våta handdukar.

I slutet på 1990-talet beslagtog svenska tullen några hundra kilo kat om året. Förra året tog man nära 4,5 ton.