ÖREBRO

Almbyskolan granskas av Skolverket

Skolverket granskar nu Almbyskolan i Örebro efter en anmälan om att en elev utsatts för kränkande behandling.

Enligt anmälan ska eleven ha utsatts för mobbing och kränkande behandling under drygt två år, utan att skolan har agerat tillräckligt.

Nu ska skolverket undersöka om skolan levt upp till skollagens krav som innebär att skolor måste agera mot mobbing.

Om det visar sig att Almbyskolan inte gjort tillräckligt riskerar kommunen skadestånd. Örebro kommun har nu två veckor på sig att yttra sig över anmälan.