Högre elpriser trots fyllda vattenmagasin

Trots att nivåerna i vattenmagasinen är höga, så sjunker inte elpriset. Efwa Nilsson, regionchef på Eon i Örebro, tror snarare på ett högre elpris framöver.
Det har att göra med högre priser på utsläppsrätter, menar hon.