Medlemstapp hos IOGT-NTO efter uteslutning av Åke Green

Nykterhetsorganisationen IOGT-NTO har förlorat runt 1 200 medlemmar sedan det blev känt att man uteslutit pastor Åke Green. Orsaken till att Green uteslöts ur IOGT-NTO var att han uttalat sig kränkande om homosexuella, och det strider mot föreningens värdegrund.

Det var efter att några homosexuella medlemmar kontaktat förbundet som styrelsen tog upp frågan, och man tycker inte att Åke Greens uttalanaden stämmer överens med IOGT-NTO:s värdegrund som bland annat lyfter fram ”känsla av medmänskligt ansvar för den enskilde”, det berättar örebroaren Rose-Marie Frebran, som sitter i förbundsstyrelsen.

Erik Johansson, däremot, som är präst i Sörbykyrkan i Örebro valde att lämna nykterhetsorganisationen när han fick höra talas om pastorns uteslutning. Han menar att det finns en yttrandefrihet att uttrycka sig hur man vill.