ÖREBRO

Regeringens skärpta krav på SFI oroar i Örebro

Regeringens skärpta krav på de som läser svenska för invandrare oroar sfi:s rektor Christopher von Stedingk i Örebro. Däremot är inte alla deltager lika kritiska till förslagen.

Regeringen vill förändra SFI, Svenska för invandrare. Genom att bland annat införa nationella examensprov, begränsa studietiden till högst 3 år och ha skolinspektörer som ska kontrollera att utbildningen håller måttet.

Syftet med förslaget är att stärka språkkunskaperna och bryta många invandrares utanförskap.