läkarbristen

Viktigt att agera snabbt

Hyrläkare blir ofta den metod som landstinget använder sig av för att klara akut personalbrist på en vårdcentral. Som vi berättat tidigare kommer Karla Vårdcentral i Örebro att stänga några veckor i sommar på grund av läkarbrist. Primärvårdschefen Hans Maltén håller med om att det är viktigt att agera när det kommer signaler om att läkare vill sluta.

Från läkarhåll kommer kritik att ledningen för primärvården inte reagerar i tid när läkarna börjar säga upp sig.
– Det är viktigt att man sätter in insatser i god tid så att de läkare som är kvar inte känner sig övergivna, säger Hans Maltén.
Men erfarenheter visar att det ofta kan vara svårt att hitta personal och Hans Maltén känner sig ibland maktlös som primärvårdschef.

Bästa sättet för att vända den nedåtgående trenden är att behålla de läkare som redan finns. Hans Maltén menar att då måste arbetsuppgifterna prioriteras och patienter hänvisas till andra vårdcentraler. Kanske kan andra personalkategorier göra lite av jobbet som idag faller på läkarnas bord. Höjda löner på vårdcentraler som har rekryteringsproblem ger bevisad effekt, och så försöker man rekrytera hela grupper läkare.
– Strategin är att hitta grupper av folk som trivs ihop och som får jobba tillsammans. Det är viktigt att vi hittar dem konstellationerna, säger Hans Maltén.