Läkarbristen

Läkarrollen kanske bör förändras

Distriktssjukgymnasterna i Kumla höjer nu rösten i frågan om läkarbristen på vårdcentralerna i länet. Sjukgymnasterna i Kumla skriver i ett gemensamt brev att man skulle kunna lösa problemet genom att anställa fler sjukgymnaster och kuratorer på vårdcentralerna i länet istället för att bara prata om hur många läkare som fattas.

Vi har tidigare berättat om läkarbristen på länets vårdcentraler. Men enligt  sjukgymnasterna så söker många patienter för smärta och andra problem från muskler, skelett och leder samt psykosociala eller stressrelaterad ohälsa. Detta är områden som sjukgymnaster och kuratorer är specialister på. Det behöver med andra ord inte vara en läkare som kan hjälpa patienten bäst menar sjukgymnasterna.
Dessutom skulle man kunna anställa 3-4 sjukgymnaster eller kuratorer på enbart en distriktsläkarlön enligt brevet från sjukgymnaterna i Kumla.