Obolpengar på ett konto i Stockholm

För första gången ser det nu ut att ha dykt upp pengar från det skandalomsusade investmentbolaget Obol. 11 miljoner kronor har deponerats på ett konto hos Länsstyrelsen i Stockholm, från Dndee Security i Kanada,  för att sedan kunna fördelas bland de som investerat i Obol.

Men trots att pengar nu dykt upp, är huvudmännen bakom Obol, örebroaren Jan Saradlic och norrbottningen Bo Johansson fortfarande försvunna.

Sedan tidigare pågår en förundersökning mot de båda männen bakom Obol, som sponsrade flera elitklubbar i Sverige.

Totalt uppgår fordringsägarnas krav på Obol till minst 60 miljoner kronor.