LINDEFLICKA FÖRSVUNNEN

Socialens agerande ska granskas

Socialtjänstens agerande kring den försvunna tonårsflickan i Lindesberg, ska nu granskas av Länstyrelsen i Örebro län. Ett så kallat tillsynsärende ska öppnas, bland annat med anledning av de upgifter som kommit fram i Sveriges Radio Örebro.

De uppgifter som kommit fram är att socialtjänsten i Lindesberg känt till omständigheter kring försvinnandet men inte agerat i tid, det säger Sten Renglin, presschef på Länsstyrelsen.

Ett tillsynsärende innebär att Länssyrelsen kommer att inleda en dialog med socialtjänsten och dessutom begära in handlingar för att verkligen få veta vad som hänt.