LINDEFLICKA FÖRSVUNNEN

Polisen får tips om försvunnen flicka

Polisen har under det senaste dygnet fått in en del tips om den försvunna tonårsflickan från Lindesberg. Bland annat ska flickan ha setts på ett konditori i Lindesberg. Men enligt Torbjörn Carlsson, pressansvarig på polisen i Örebro har inget av tipsen lett utredningen framåt.

Fortfarande är det många oklarheter runt försvinnandet och  Örebropolisen famlar i mörkret enligt Torbjörn Carlsson.

De fem poliser som just nu arbetar med fallet gör allt för att försöka få en klarare bild av vem flickan är och vad hon gjort innan försvinnandet.
De följer upp tipsen och åker till de uppgiftslämnare som ska ha iakttagit flickan och visar bilder på henne för att om möjligt bekräfta att det är just den försvunna flickan som de sett.