ÖREBRO

Stort oljeutsläpp i vattendrag - misstänkt miljöbrott

Ett stort utsläpp av dieselolja har skett i Bygärdesbäcken på Öster i Örebro i helgen. Utsläppet som upptäcktes på lördagseftermiddagen klassas just nu som misstänkt grovt miljöbrott. Räddningstjänsten fick under lördagseftermiddagen, i flera omgångar, lägga ut så kallade länsar för att oljan inte skulle rinna vidare ut i Svartån.

Miljöinspektör Erik Nilsson på Örebro kommun säger att oljan kommer från en trumma som finns mitt under bron, där Oskarsvägen går över i Pappersbruksallén. 

- Det finns anledning att tro att den kommer från en dieseltank, säger han.

På söndagen ska man försöka lokalisera var trumman kommer i från. Dessutom ska en slamsug till platsen för att försöka suga upp oljan ur bäcken.

Enligt Erik Nilsson är det mycket kraftig lukt vid utsläppsplatsen och man ser med blotta ögat de stora mängderna dieselolja i vattnet.