Örebro

Företag misstänks ligga bakom utsläpp

Miljökontoret i Örebro tror sig nu veta varifrån den olja som läckt ut i Bygärdesbäcken på öster kommer ifrån. Det troliga är att det är något av företagen i området som ligger bakom utsläppet, men miljöinspektör Erik Nilsson vill i nuläget inte peka ut någon syndabock.

Det var på lördagen som larmet kom om ett större utsläpp av Dieselolja. Brandkåren la ut så kallade länsar på flera ställen i bäcken för att förhindra oljan att rinna ut i Svartån, men en del olja sipprade fortfarande förbi länsarna även på söndagen.

Läckaget kommer från en vägtrumma under bron där Oskarsvägen går över i Pappersbruksallén. Oljan har sedan spritt sig vidare mot bäckens utlopp i Svartån. 
Enligt miljöinspektör Erik Nilsson finns anledning att tro att ett av företagen i området medvetet eller på grund av slarv har släppt ut olja som runnit ner i vägtrumman.

Svårt att stoppa läckage
Erik Nilsson är oroad eftersom läckan inte rikigt har gått att täta. På söndagen fortsatte det att sippra förbi olja, som senare rann ut i Svartån. Han försökte själv med spade att skyffla på mer sand: 
-Jag försöker täta lite grann för att minimera utsläppet. Det är väldigt svårt att få helt tätt vid kanterna. Jag får försöka göra det bättre.

Per Nyberg, fiskeribiolog vid Fiskeriverket, säger att det är tur att det är vinter. Nu finns det inga fiskar i bäcken som kan skadas av oljeutsläppet.

Inte första utsläppet i bäcken
Bygärdesbäcken har tidigare utsatts för utsläpp. Förra året tömdes ammoniak ut i bäcken, från Vinterstadion. Fiskbeståndet utmed en sträcka på 360 meter slogs ut. Det utsläppet har lett till åtal.

Ett bostadsbygge alldeles på kanten av Bygärdesbäcken har också lett till åtal, på grund av misstanke om otillåten miljöverksamhet.