lindesberg

Ska förbättra modersmålsundervisningen

Lindesberg är den kommun som lyckats sämst med att hitta lärare för modersmålsundervisning i Örebro län. Det har vi berättat tidigare. Men det är inget som ordföranden i barn- och utbildningsnämden i Lindesberg, vänsterpartisten Bengt Evertsson accepterar