hallsberg

Svårt att få tag på hemspråkslärare

Efter flera år har Hallsbergs kommun äntligen hittat en hemspråkslärare som kan undervisa i romani, ett av de språk som har särskilt skyddad ställning i Sverige.

Som vi tidigare har berättat har de flesta av Örebro läns kommuner svårigheter att rekrytera lärare i hemspråk, trots att lagen säger att man ska erbjuda barn och ungdomar den möjligheten.