Örebro län

Vårdcentralerna gick med vinst

Vårdcentralernas gemensamma bokslut för 2007 visar på ett plusresultat på 5 miljoner kronor. Det kan jämföras med året dessförinnan som gick med 16 miljoner minus.

Enligt ekonomiansvarige för vårdcentralerna, Liselott Johansson, har vårdcentralerna fått 20 miljoner kronor mera till sina verksamheter men vårdcentralerna har också ökat sina inkomster.
- Det handlar både om att behandlingsbesök till sjuksköterskor, sjukgymnaster och kuratorer ökat men också att vårdcentralerna fått flera betalande patienter från andra län.