örebro

Gröna tak skulle fånga upp regnvatten

Örebro kommun vill att fler satsar på gröna tak för att på ett bättre sätt ta hand om regnvatten innan det rinner vidare till Svartån.

Tekniska förvaltningen håller därför på onsdagen ett seminarium för byggherrar och arkitekter, där fördelarna med gröna tak visas upp.
Gröna tak är precis som det låter, tak med grönska på. Oftast handlar det om olika fetbladiga växter som taklök, men även mossa och gräs kan fånga upp regnvatten i en mer naturlig reningsprocess.
Det är främst vid kraftiga regnväder som dagvattnet svämmar över i systemet och gröna tak skulle hjälpa till att jämna ut flödet.