Örebro

Krämaren tömdes på folk

Varuhuset Krämaren i Örebro utrymdes på onsdagen efter att brandlarmet gick.

Det var vid 14.30-tiden som larmet gick. När Nerikes Brandkår kom till platsen visade det sig att någon som vistades i garaget hade varit ovarsam och rökt. En rökdetektor utlöste då det automatiska brandlarmet.
Enligt det inre brandbefälet Kenneth Thorstensson, var det helt rätt att utrymma varuhuset. När ett brandlarm går ska lokaler utrymmas omedelbart.