Vill locka fler pappor att vårda sjuka barn

Det är oftast mamman som är hemma när barnet är sjukt. För att ändra på det vill Moderaterna premiera pappor som är hemma med sjuka barn. Att ge morötter i form av pengar kan vara ett sätt menar pappor som Sveriges Radio Örebro har pratat med, men det är inte hela lösningen.

Moderaterna vill se över möjligheten att utöka den nya jämställdhetsbonusen, som införs den första juli.

Per Schlingmann, moderaternas partisekreterare, säger att när jämställdheten kommer till sin spets, i det privata livet, så handlar det väldigt mycket om vab-dagarna. Det är då det prövas om mannens arbete och mannens möten är viktigare än kvinnans.

En av orsakerna till att männen oftare går till jobbet, och inte stannar hemma med sina sjuka barn, är löneskilnaden. Familjen förlorar helt enkelt för mycket på det ekonomiskt.