Örebro

Läkare frias i länsrätten

En läkare i Örebro frias i länsrätten efter att han tidigare fått en erinran i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Läkaren fick erinran för att han inte tillräckligt noga undersökte en pojke som hade kliat sönder sin hud.

Socialstyrelsen sa i ett utlåtande till länsrätten att läkarens behandling inte varit så inkorrekt att han förtjänade disciplinpåföljd.