länet

Lastbilarna för tungt lastade

Nästan var sjunde lastbil som passerar länet på motorväg är för tungt lastad. Det visar en mätning som Vägverket gjort på flera platser i landet. En av mätplatserna var vid Marieberg söder om Örebro.

Enligt Vägverkets rapport så var nästan var sjunde lastbil för tungt lastad. Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö kommenterar mätresultaten med att det är bekymmersamt att så många fordon är överlastade och därmed innebär en trafikfara.
Tung last sliter dessutom mer på vägarna och leder till större kostnader för vägunderhåll.

Trafikpolisen tveksam
Men trafikpolisen i Örebro län är fundersam till Vägverkets siffror. Polisinspektör Lasse Hagman jobbar med den tunga yrkestrafiken:
-Det är ingen tvekan om att det finns överlastade bilar, det är vi helt övertygade om. Men i den omfattning som Vägverkets mätningar har visat, har vi inte uppfattat det när vi provväger bilar.


Lasse Hagman säger att en överlastad bil blir en trafikfara:
-En rejält överlastad bil blir en fara i sig själv på grund av att bromsar inte räcker till, faran ligger väl annars i Vägverkets ögon att vägarna förstörs. 
Lasse Hagman kan inte ge exempel på någon olycka i Örebro län de senaste åren där bara lasten skulle vara orsaken till olyckan:
-Det finns många andra faktorer som lastsäkring och hastighetsanpassning och så vidare. Jag kan inte peka på någon olycka egentligen där bara den tunga lasten har orsakat olyckan.