Hjälmaren

Ingen is - färre örnar

Under helgens örnräkning vid Hjälmaren och Mälaren har betydligt färre örnar observerats jämfört med de senaste åren. Enligt Sten Ullerstad som är projektledare för örnräkningen så beror det på att det inte varit någon is och därför inget vinterfiske.

Det är fiskrenset och skräpfisken som läggs på isen som tidigare år lockat till sig örnarna, säger Sten Ullerstad. 10 havsörnar observerades vid Hjälmaren.