nora

Oenighet om Järntorgsskolans framtid

Järntorgsskolan i Nora är sliten och behöver renoveras och det har de styrande socialdemokraterna planerat för. Oppositionen tycker att kommunen istället ska bygga en ny skola, i Stensnäs norr om stadskärnan.

De borgerliga partierna tycker att det är nu när Nora kommun har lite mer skatteinkomster som investeringen ska göras. En ny skola skulle kosta runt 80 miljoner kronor.
Och oppositionen vill faktiskt ha två skolor för barn upp till 12 år, en ny skola och så vill man ha kvar den moderna delen av Järntorgsskolan.

Socialdemokraternas förslag, att rusta och behålla hela den befintliga skolan kostar cirka 35 miljoner.
Svenerik Nykvist som är barn- och utbildningsnämndens ordförande menar att Nora kommun inte har råd med ett nybygge.