ÖREBRO

Stor biogassatsning - nytt avtal skrivs under

I Örebro kommuns satsning på biogas till bussar och fordon, tecknas på tisdagen ett biogasavtal med Swedish Biogas. Biogassatsningen är den enskilt största åtgärd som kommunen gör för att begränsa koldioxidutsläpp.

Värdet av den producerade biogasen beräknas till drygt 500 miljoner kronor.

- Avtalet är en viktig del i kommunens biogasarbete, säger Tomas Bergkvist som är projektledare för biogasarbetet i Örebro kommun.