Hög utskrivning av antibiotika kan bero på läkarbrist

Att antibiotika användningen i Örebro län ökar, kan ha att göra med den läkarbrist som finns på vårdcentralerna. Det finns därför skäl för landstingsledningen att lyfta fram den regel som infördes för flera år sedan, i syfte att hålla nere anvädningen av penicillin och annan antibiotika, det menar smittskyddsläkare Hans Fredlund på Universitetssjukhuset i Örebro.

Regeln går ut på att erbjuda patienter återbesök till samma läkare inom ett par dagar och samtidigt avvakta med att medicinera.
Men att följa den regeln är nästan omöjligt enligt chefen för Adolfsbergs vårdcentral i Örebro, Eva-Britt Jansson, eftersom det är ont om läkartider, säger hon.
– Rent krasst är det bara att inse att vi nog tummar på de riktlinjerna, säger Eva-Britt Jansson.