LAXÅ

Företag riskerar åtal förarbetsmiljöbrott

De ansvariga på företaget Silicon Extrudering i Laxå, riskerar åtal för arbetsmiljöbrott. Det är Arbetsmiljöverket som gjort en anmälan till åklagare efter att bristerna i arbetsmiljön på företaget granskats.

I januari fastnade en asatälld med ena handen mellan valsarna i en valsmaskin som saknade en fast skyddsanordning.

Enligt Arbetsmiljöverket skulle den aktuella händelsen inte ha inträffat om företaget följt arbetsmiljölagen. Därför vill Arbetsmiljölverket nu pröva om arbetsgivaren på Silicon Extrudering i Laxå gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott.