Allt färre vill bli förskollärare

Det nya lärarprogrammet gör att allt färre utbildar sig till förskollärare och fritidspedagoger, både i hela Sverige och i Örebro.
Sen hösten 2001 går blivande förskollärare, fritidspedagoger och lärare samma utbildning, det nya lärarprogrammet. Nu visar det sig att intresset för att arbeta med de yngsta barnen minskar. En orsak är just att de har lika lång utbildning som lärarna, men lägre lön och sämre arbetsvillkor. Lärarutbildningens sektionsnämndsordförande vid Örebro Universitet, Ove Lindberg, är bekymrad över utvecklingen. Han säger att både universitetet och kommunen måste ta tag i saken, så att fler förskollärare och fritidspedagoger utbildas.