50 varslas i Karlskoga

Företaget CIS i Karlskoga varslar cirka 50 personer om uppsägning. Bristande lönsamhet och dålig tillväxt är orsaken.
Företaget delades nyligen upp i två delar. Den ena halvan som sysslar med inkassoverksamhet påverkas inte av varslet. Istället är det de som arbetar med bland annat kundfakturering som nu varslats. Anledningen är att företaget ska sluta med den typen av verksamhet på grund av bristande lönsamhet och bristande tillväxtpotential enligt företagets bedömning .