Utökade skift vid stålverket i Degerfors

Stålverket i Sheffield som ska ta över den tillverkning som i sommar ska läggas ner i Degerfors klarar inte att börja leverera så snart som det var planerat.
Från och med måndagen ställdes tillverkningen i Degerfors om till treskift istället för fyrskift, men samtidigt informerades de anställda om att företaget redan under den här veckan vill gå upp till fyrskift igen och arbeta så ytterligare en månad på grund av att stålverket i Sheffield inte håller sin tidsplan.