Ingen mer lodjursjakt i Örebro

Det blir ingen utökad skyddsjakt på lodjur i vår, något som bland annat Jägarförbundet i Örebro län krävt efter de preliminära resultaten av vinterns lodjursinventering. Naturvårdsverket har nu bestämt sig för att avslå ansökan om skyddsjakt som kommit från flera håll i landet.
Årets inventeringar av lodjursstammen måste vara klara och avstämda med riksdagens mål för lodjursstammen innan vi är beredda att tillåta ökad skyddsjakt säger Johan Bodegård, tillförordnad chef på Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet som vill invänta att länsstyrelserna anger regionala delmål för lodjursstammen.