Lokal demokrati studeras i Karlskoga och Degerfors

Den här veckan får sammanlagt 1000 personer i Karlskoga, Degerfors och Storfors svara på en enkät om hur de tycker att den lokala demokratin fungerar. Enkäten ingår i en unikt omfattande studie som görs vid Umeå universitet.
Studien hoppas bland annat kunna ge svar på hur invånarna ser på möjligheterna och behoven att kunna påverka över kommungränserna. Frågan är särskilt aktuell i Karlskoga och Degerfors där många bor i en kommun, och jobbar i en annan. Dessutom har den inte studerats särskilt mycket tidigare. Först i höst räknar undersökningsledaren Anders Lidström med att kunna dra några preliminära slutsatser av undersökningssvaren.