Servicecentralen ska spara 2 miljoner

4 tjänster försvinner och omsättningen måste öka vid servicecentralen i Örebro när 2 miljoner kronor ska sparas. Servicecentralen har en nettobudget på 22 miljoner och nu ska alltså 10 procent sparas. Orskaken är både kommunens dåliga finanser och den nya kommunorganisationen
På sikt innebär det bland annat färre tjänster i framtiden för den verksamhet vars huvuduppgift är att se till att folk kommer ut i jobb. Servicecentralen sysselsätter omkring 300 personer. Där finns 50 tjänster, ytterligare 50 personer har anställningsstöd och slutligen 200 personer uppbär någon form av arbetsmarknadsåtgärd inom Servicecentralens verksamhet.