Distansutbildning för poliser

Söderhamn har som första ort i Sverige fått klartecken för distansutbildning av poliser. De första studenterna kan börja i januari nästa år. Bland övriga fem län som ska få polisutbildning på distans finns Örebro och Värmland.
Att Söderhamn blev först berodde på att det i Gävleborgs län gick fort att ena sig om vilken ort som skulle få utbildningen.