Kommun bryter mot konkurrenslag enligt krögare

En privat krögare som drivit uteserveringen på Teaterplan i Örebro i fyra år, får inte förlängt avtal. Krögaren har nu anmält Örebro kommun till konkurrensverket och kräver dessutom kommunen på närmare en miljon kronor i ersättning.
I december förra året sa kommunen upp avtalet, och nu ska länsteatern driva en liknande servering på samma plats. Krögaren anser att kommunen utnyttjat sin dominerande ställning och sparkat ut en privat näringsidkare som ersätts med en som delvis drivs i kommunal regi, och det menar krögaren strider mot konkurrenslagen. För krögaren innebär uppsägningen att han kan tvingas säga upp 15 personer. Han kräver dessutom 895 000 kronor i ersättning av kommunen för inventarier, framtida vinst och inarbetad goodwill.