Små resurser till djurskyddet i länet

Många kommuner i Örebro län lägger mycket mindre resurser på att kontrollera hur djuren på exempelvis lantbruk har det, än kommunerna i grannlänen gör, trots att det finns minst lika många lantbruk här. Det säger länsveterinär Åsa Heldemar på länsstyrelsen som gjort en sammanställning av hur mycket personal kommunerna har för kontrollen av djurskyddet.
Hon är mycket missnöjd med det resultat som sammanställningen visar och tror att många kommuner inte ens vet hur många lantbruk dom har att inspektera. Länsstyrelsen som inte kan inte tvinga kommunerna att lägga mer kraft på djukskyddet överväger nu att skriva till regeringen för att informera om läget.