Tonårsaborterna ökar

Antalet tonårsaborter har ökat kraftigt det senaste året. I landet som helhet steg andelen aborter bland 15-19-åringar med 12 procent förra året. Även i Örebro län steg andelen tonårsaborter, men ökningen var mindre än i landet som helhet, nämligen 4 procent. Den siffran innebär att 26 av 1000 tonårstjejer i Örebro län genomgick abort förra året. Det visar siffror från Socialstyrelsen.
Tonårsflickorna i Örebro län är flitiga användare av de omdiskuterade abortpillren, så kallad medicinsk abort. 62 procent av tonårsaborterna i länet sker med abortpiller. Det senaste året har användandet av abortpiller sjunkit med 5 procent, men det ligger ändå högt över riksgenomsnittet där 40 procent av tonårsaborterna görs med hjälp av abort piller. Enligt socialstyrelsens expert i abortfrågor, Viveca Odling, går det inte att peka på några speciella faktorer, som kan förklara varför tonårsaborterna fortsätter att öka. Men det är inte bara tonårsaborterna som ökat i Sverige. Den totala andelen aborter ökade något det senaste året. Från 18,7 till 19,6 per tusen kvinnor.