Sanningen är första offret

Det enda man kan vara säker på i en sån här krigssituation är att det mesta som sägs är falskt. Det menar professor Stig Arne Norsteth vid Örebro universitet som specialiserat sig på massmedia i krig. Enligt Norsteth var exempelvis det mesta som sas om smarta bomber, som inte brabbade civila, under Gulfkriget propaganda.