Väntat angrepp

USAs riktade anfall mot Iraks ledning tidigt nu på morgonen var väntad, det säger Överstelöjtnant Per-Erik Korström, tidigare vid I 3 i Örebro men som under flera år arbetat under FN med fredsbevarande arbete.
Enligt Överstelöjtnant Per-Erik Korström handlar det om en attack som på olika sätt ska skapa förvirring och osäkerhet hos det irakiska folket.