Ingen extra beredskap i Örebro län

Försvarsdirektör Gunnar Bergström i Örebro län säger att USA:s attack mot Irak inte får några som helst konsekvenser i Örebro län ur beredskapssynpunkt. Man följer händelseutvecklingen men vidtar alltså inga åtgärder.