Asfaltsföretag stäms för olaga kartellsamarbete

Konkurrensverket stämmer totalt 11 företag som misstänks för olagligt kartellsamarbete i asfaltbeläggningsbranschen vid Stockholms tingsrätt.
Det sammanlagda skadeståndsanspråket är 1,6 miljarder kronor. Det största skadeståndsanspråket hittills i svensk historia. Bland de misstänkta företagen finns börsnoterade Skanska, NCC och Peab. Konkurrensverket har utrett den misstänkta asfaltkartellen sedan oktober 2001, då verket gjorde gryningsräder hos ett antal företag i asfaltbeläggningsbranschen. Flera bolag, däribland NCC och Skanska, har erkänt medverkan. Bland annat misstänks NCC ha sålt för dyr asfalt till Lindesbergs kommun inom kartellsamarbetet.