Ojämställt i Lindesbergs kommun

De kommunanställda kvinnorna i Lindesbergs kommun tjänar knappt 18 000 kronor i månaden i genomsnitt. Männen närmare 3000 kronor mer. Det visar den genomgång som gjorts i kommunen för att ta fram en ny jämställdhetsplan.