Arbetsmiljön på Villekulla ska förbättras

Örebro kommun Nordost ser inga problem med att leva upp till arbetsmiljöinspektionens krav gällande förskolan Villekulla, det säger skolnämndens ordförande Hans Boskär.
Arbetsmiljöinspektionen kräver att taken ljudisoleras. Att möjligheten att dämpa golven i de äldre lokalerna undersöks, samt att flera handlingsplaner tas fram. Bl a för att minska risken för belastningsskador. Kommunen föreslår att personalen roterar mellan de olika avdelningarna, eftersom det är fysiskt mest krävande att arbeta på en småbarnsavdelning. Personalen på förskolan diskuterar på fredagen kommunens förslag till åtgärder. Huvudproblemet, att barngrupperna är för stora, ingår varken i arbetsmiljöinspektionens krav eller kommunens förslag på åtgärder. Som vi tidigare berättat så har föräldrarna i brukarstyrelsen beslutat om intagningsstopp. På en avdelning för femton barn går nu 24.