Röda Korset i länet öppnar jour

Röda Korset i Örebro län öppnar nu sina lokaler, och inför telefon- och samtalsjour, med anledning av kriget i Irak.
De som har anhöriga i Irak kan få hjälp att komma i kontakt med dem, genom så kallade rödakors-meddelanden - öppna brev som förmedlas genom Röda Korsets kanaler. Speciellt utbildade Röda Kors-medlemmar som arbetar i krissituationer, finns på plats i lokalerna för den som vill prata. Vill man hellre ringa går det bra på telefonnummer 019/ 33 39 40.